Miljöpolicy


Målamera Stockholm AB ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi följer lagar och regler som gäller för miljöskydd och håller personalen informerad om dessa med strävan efter ständig förbättring.

 

Vi använder oss i huvudsak av miljöanpassade färger och begränsar användningen av produkter med lösningsmedel, vi ska samverka med beställare och leverantörer, välja produkter som ger såväl lång hållbarhet som liten påverkan på miljö och hälsa under arbetet.

 

HANDLINGSPLAN


• Vi ska arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan både vad       gäller transporter och hantering av överblivet material.

 

• På våra arbetsplatser sker avfalls och materialhantering, vi källsorterar och återvinner allt överblivet material.

 

• Medarbetarna på målamera skall vara väl medvetna om företagets miljöpolicy och aktivt delta i företagets strävan att hålla en hög miljöprofil.

 

• Vi ska i största möjliga mån använda oss av miljövänliga alternativ.

 

• Vi ska ta hand om våran egen hälsa och använda skyddsutrustning för att minska belastning på hud och lungor.

 

• Öka användningen av miljövänliga produkter och metoder i produktionen för att främja för en hållbar utveckling.

 

• Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

 

• Påverka våra leverantörer att alltid beakta miljöaspekter

 

• Minska våran förbrukning av kopieringspapper och öka användningen av mailkontakt.