Kvalitetspolicy

 

Vi på målamera ser på kvalitet på material och arbete som en förutsättning för företagets fortsatta existens, kvalitet för oss innebär att leverera det kunden efterfrågat, rätt material och arbete till rätt pris, samt att arbetet utförs inom uppsatt tidsram, kunden ska kännas sig fullt nöjd med slutresultatet. För att nå det målet genomför vi fortlöpande kvalitetskontroller under arbetets gång.

 

Handlingsplan

 

• Varje projekt sköts så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden.

 

• Vi ska alltid erbjuda kundanpassade lösningar.

 

• Regelbundet förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse.

 

• Arbetare avsätter tillräckliga resurser för kvalitetskontroll.

 

• Underbehandling är nyckeln till ett lyckat resultat.

 

• Vi är aktsamma i de miljöer vi jobbar i.